O FIRMIE

Nie ma chyba dziedziny ludzkiej działalności bardziej fascynującej niż „tworzenie świata”, a w jej ramach bardziej wszechobecnej niż architektura. Tę właśnie działalność staramy się uprawiać razem z naszymi klientami dla, jak sądzimy, wspólnej satysfakcji oraz dobra użytkowników.

Filozofią naszego działania jest synteza potrzeb klienta i użytkowników oraz ducha miejsca, rozumianego nie tylko jako kontekst fizyczny ale także, w szerokim tego słowa znaczeniu, kulturowy.

Podstawową dewizą naszego działania jest partnerskie i indywidualne podejście do klientów, a największą dla nas satysfakcją - fakt stałej współpracy z tymi, którzy zdecydowali się z nami pracować.
 
Przykładamy dużą wagę do indywidualnego podejścia do każdego projektu, kładąc nacisk na połączenie wysokiej jakości architektonicznej i technicznej budynku, rzetelności przygotowywanej dokumentacji projektowej, oraz ukończenia realizacji w uzgodnionym terminie i w ramach ustalonego budżetu.
 
Istotną rolę odgrywają w naszej pracowni prace studialne i koncepcyjne, pomagające naszym klientom przygotować i zoptymalizować pomysł przyszłej inwestycji. Staramy się, aby owoce naszej pracy były elementem budującym wizerunek naszych klientów.
           
Nasza samodzielna działalność zapoczątkowana została w 1995 roku wraz z utworzeniem przez architektów Józefa Białasika i Witolda Bolka - B2 Studio.
 
Dorobek biura obejmuje kilkadziesiąt zrealizowanych obiektów o zróżnicowanej funkcji, od budownictwa mieszkaniowego, poprzez budynki biurowe, hotelowe, przemysłowe do obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej.
 
Zespół projektowy tworzy ponad 50 architektów zgrupowanych w specjalistycznych działach odpowiadających za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego. Ponadto Biuro posiada stałe grono współpracujących firm i projektantów branżowych, rzeczoznawców, a także doradców technicznych.  
 
Biuro jest w pełni skomputeryzowane i posiada profesjonalne zaplecze techniczne niezbędne do przygotowania dokumentacji oraz materiałów graficznych. W pracy używamy zaawansowanego oprogramowania wspomagającego projektowanie m.in. typu CAD w tym oprogramowanie Autodesk Architectural Desktop, CadKon oraz 3D Studio, Adobe Photoshop i inne.

NASZA OFERTA

Zajmujemy się projektowaniem wielobranżowym obiektów oraz zespołów obiektów o funkcjach: mieszkaniowych, hotelowych, biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej, a także przemysłowych.
 
Opracowujemy również projekty urbanistyczne i prace studialne. Dorobek firmy obejmuje również koordynację wielozadaniowych przedsięwzięć inwestycyjnych w kooperacji z innymi architektami. Oferujemy prezentacje naszych projektów w formie trójwymiarowych wizualizacji i animacji komputerowych.
 
Oprócz doświadczenia projektowego posiadamy również dużą praktykę w dziedzinie przygotowania inwestycji. Zajmujemy się doradztwem na etapie poszukiwania odpowiedniego terenu pod inwestycję  oraz tworzeniem programu inwestycji. Przygotowujemy studia chłonności terenu, a także profesjonalne oferty sprzedaży nieruchomości. Reprezentujemy inwestora przed organami administracyjnymi uzyskując w jego imieniu wszelkie dokumenty (decyzje, opinie, uzgodnienia itp.) służące realizacji inwestycji, w tym w szczególności: Decyzje o Warunkach Zabudowy, Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji, Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Decyzje o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej oraz Decyzje o Pozwoleniu na Budowę.
 
Przygotowujemy w imieniu inwestora wnioski do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a także reprezentujemy go w procedurze ich sporządzenia.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzory autorskie oraz doradztwo techniczne, służymy również, w razie konieczności, pomocą i radą w procedurze oddania obiektu do użytkowania.

NAGRODY I PUBLIKACJE

NAGRODY:

2010


Wyróżnienie w konkursie imienia Jacka Michalskiego dla arch. Józefa Białasika i arch. Witolda Bolka za krzewienie nowatorskich idei w kształtowaniu przestrzeni publicznych oraz za bogactwo nietypowych, wyróżniających się pomysłów i rozwiązań w projektowanych i realizowanych obiektach
 
Wyróżnienie w konkursie o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2010 i nagrodę Złotego Sokoła dla firmy Awim Development za „Osiedle Eldorado” przy ul. Jana Pawła II w Krakowie

Wyróżnienie w konkursie Baumit „Fasada Roku 2009” dla Zespołu Mieszkaniowego „Salwator City” w kategorii „Nowy budynek
powyżej 1000 m2
 
Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu kulturalno-gastronomiczno-hotelowego w Dobrzeniu Wielkim

2009

II Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Administracji przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie

Nagroda III stopnia w konkursie Budowa Roku 2008 dla budowy kompleksu mieszkań i apartamentów „Ukryte Pragnienia” w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów/Wybickiego

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum konferencyjno-hotelowego oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej w kwartale pomiędzy pl. Jana Pawła II, ul. Sokolniczą, ul. Sikorskiego i ul. Podwale we Wrocławiu

2008

I Miejsce w konkursie o Tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę „Złotego Sokoła” dla Zespołu apartamentowego przy ul. Zachodniej w Krakowie

Nagroda specjalna w konkursie o Tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę „Złotego Sokoła” dla Zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Bobrzyńskiego w Krakowie - „Osiedle Europejskie”

2007

I Miejsce w konkursie na projekt osiedla mieszkaniowego przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie – Czyżynach

I Miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku biurowego przy ul. Opolskiej w Krakowie

I Miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej hotelu SPA przy ul. Conrada w Krakowie

I Miejsce w konkursie „Kraków bez barier” na najlepiej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt – Budynek „Dom wschodzącego słońca” przy ul. Bratysławskiej w Krakowie

II Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu poprzemysłowego „Bonarka” w Krakowie na zespół zabudowy mieszkaniowej oraz biznes park

2006

I Miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu poprzemysłowego „Browar Getzów” przy ul. Lubicz w Krakowie

II Miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Zespołu mieszkaniowego przy Osi Królewskiej w Wilanowie w Warszawie

Nagroda I stopnia w konkursie Budowa Roku 2006 dla zespołu budynków wielorodzinnych "Osiedle Europejskie" w Krakowie - etap V i VI przy ul. Bobrzyńskiego

I Miejsce w konkursie na projekt osiedla mieszkaniowego przy ul. Do Wilgi w Krakowie

2005

Nominacja w konkursie Realizacja Roku 2005 za Projekt Remontu i Modernizacji Pawilonu Małp w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym

2004

I Miejsce w konkursie o Tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę „Złotego Sokoła” dla Zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Bobrzyńskiego w Krakowie - „Osiedle Europejskie”

Wyróżnienie w konkursie o Tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę „Złotego Sokoła” dla Budynku wielorodzinnego przy ul. Łużyckiej

2003

II Miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej osiedla domków jednorodzinnych – Parkowe Wzgórze w Mogilanach

2000

Nagroda II stopnia Ministra MSWiA za wybitne osiągnięcia twórcze za projekt pawilonu naukowo – dydaktycznego z pomieszczeniami dla sportu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dla zespołu w składzie: dr arch. Romuald Loegler, arch. J. Białasik, arch. G. Biernacki, arch. P. Czubaj, arch. S. Gębiś) 2000 r. Realizacja 2000 r.

1999

I nagroda w konkursie na projekt modułu funkcjonalno-przestrzennego dla budynków socjalnych i komunalnych

1998

III Nagroda w konkursie na zagospodarowanie Rynku Starego Miasta w Bielsku Białej

II Nagroda w konkursie na koncepcję programową i przestrzenną Centrum Targowego Kielce

Nagroda II stopnia Ministra MSWiA za wybitne osiągnięcia twórcze za projekt domu pogrzebowego „Brama do Miasta Zmarłych” (dla zespołu w składzie: dr arch. Romuald Loegler, arch. J. Białasik, arch. P. Madej) 1999 r. Realizacja 1998 r.

1995

Nominacja do Nagrody „Projekt roku” SARP za projekt konkursowy placu św. Marii Magdaleny w Krakowie

I Nagroda w konkursie na projekt Placu św. Marii Magdaleny w Krakowie (dla zespołu w składzie: arch. Józef Białasik, arch. Michał Szymanowski)

1993

Wyróżnienie na V Międzynarodowym Biennale Architektury, Kraków 1993 r.

                                                                                         

PUBLIKACJE:

2010

 
 „Kraków. Architektura i przestrzeń miasta u progu XXI wieku. Realizacje i projekty.” , wydawnictwo: Urząd Miasta Krakowa, Kancelaria Prezydenta, SARP Odział Kraków, Kraków 2010.
 
 „Katalog IV. edycji Konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła”, wydawnictwo: Zarząd Główny Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

2009

Ronet.pl serwis architektoniczny - listopad 2009 - Realizacje: Zespół mieszkaniowy „Salwator City - Miasto przyszłości”
 
Ronet.pl serwis architektoniczny - listopad 2009 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum Administracji przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie

Ronet.pl serwis architektoniczny - lipiec 2009 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie – Wyróżnienie dla B2Studio

E-Krakow – lipiec 2009 – Plac Nowy po staremu

Gazeta Wyborcza – Czerwiec 2009 – Tak będzie wyglądał Plac Nowy

Gazeta wyborcza – marzec 2009 – Nowa plomba przy placu Bohaterów Getta

Ronet.pl serwis architektoniczny - Luty 2009 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum konferencyjno-hotelowego oraz zabudowy mieszkaniowo usługowej w kwartale pomiędzy pl. Jana Pawła II, ul. Sokolniczą, ul.gen. W.Sikorskiego i ul.Podwale we Wrocławiu – Wyróżnienie dla B2 Studio

2008

Polska Gazeta Krakowska – wrzesień 2008 – Apartamenty obok centrum targowego

Autodesk - B2 Studio – funkcjonalna oryginalność - projektowanie przy użyciu AutoCAD Architecture

2007

Murator – październik 2007 - Autodesk Architectural Desktop-Wspomaganie projektowania Gazeta

Dziennik Polski – lipiec 2007 – Małopolska zaszła wysoko – W gronie laureatów budowlanych Oskarów 

Murator - maj 2007 - Nowoczesne osiedle zamiast nieczynnych fabryk

Architektura&Biznes – marzec 2007 – Projekt roku i Realizacja roku 2005

2006

Gazeta Wyborcza – grudzień 2006 - Wyróżnienie za małpiarnię w konkursie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich na najlepszą realizację 2005 r.

Gazeta.pl – grudzień 2006 – Wyróżnienie za małpiarnię

Krakowski rynek nieruchomości – maj 2006 – Wiecha nad Zachodnią

Dziennik Polski – maj 2006 – Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku

Dziennik Polski – maj 2006 – Wiecha na Ruczaju

Gazeta Krakowska – maj 2006 – Mieszkanie z perspektywą

Dziennik Polski – maj 2006 – Kubiki, telewizorki i nowe drogi – W Krakowie powstaje „Miasto przyszłości”

2005

Gazeta Wyborcza – październik 2005 – Klatki bez krat – Małpiarnia jak nowa

2004

Gazeta Wyborcza – grudzień 2004 – Plac Marii Magdaleny

Dom i Ogród – grudzień 2004 –Apartament w centrum miasta

Gazeta Wyborcza – grudzień 2004 – Kolejna inwestycja na os. Ruczaj Zaborze

Małopolski Przegląd Nieruchomości – listopad 2004 – Statuetki Sokoła rozdane

Przewodnik „Architektura polska po 1990 roku – Małopolska”, wydawnictwo-Fundacja Pro Architectura

Dziennik Polski – październik 2004 – Deweloperzy roku 2004 – Laureaci „Złotych Sokołów”

Dziennik Polski – październik 2004 – Nowy design osiedli

Gazeta wyborcza – wrzesień 2004 – Szusem po polanie

Gazeta Wyborcza – lipiec 2004 – Nasze najdroższe – Przegląd luksusowych apartamentowców

Przegląd nieruchomości – styczeń 2004 – Na przekór przeszkodom

2003

Dziennik Polski – wrzesień 2003 – Zbudowali osiedle … Nowa inwestycja w Starym Bieżanowie

Gazeta Wyborcza – lipiec 2003 – Apartament jak fortepian – Luksusowe osiedle powstanie w okolicach Muzeum Lotnictwa

Dziennik Polski – luty 2003 – Mieszkania z Premią

2002

Gazeta Krakowska – Mister Krakowa 2002: Plebiscyt i Konkurs GK i SARP. Hotel przy al. 29 Listopada

Folder B2 Studio – publikacja wybranych projektów i realizacji z lat 1996-2002 wykonanych przez B2 Studio

Między Wawelem a Jubilatem – warsztaty Młodych SARP

2001

Architektura&Biznes – czerwiec 2001 – Miejska kamienica wolnostojąca 
 
2000

Informator indywidualnego inwestora – wrzesień 2000 – W imię urbanistycznego ładu