NOTA PRAWNA

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.b2studio.com.pl przygotowany został jako serwis informacyjny dla klientów w Polsce i za granicą.

Wszelkie informacje prezentowane na stronach serwisu są własnością B2STUDIO, a prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują B2STUDIO za wyjątkiem materiałów wskazanych jako inne. Wszystkie materiały w tym tekst, grafika i kod źródłowy objęte są prawem autorskim i nie mogą być reprodukowane, powielane i rozpowszechniane w żadnej formie. Materiały te nie mogą być również wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od właściciela serwisu wyrażonego na piśmie.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie na podstawie pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

B2STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za:
  • informacje, usługi i treści zamieszczone w serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronach serwisu
  • przerwy w działaniu systemu informatycznego spowodowane zdarzeniami losowymi niezależnymi od właściciela serwisu /awaria serwera hostingowego, awaria systemu teleinformatycznego, klęski żywiołowe/
  • skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą użytkownika serwisu a jakąkolwiek szkodę
  • skutki działania skopiowanych ze stron serwisu wszelkiego rodzaju plików i programów informatycznych
  • wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne występujące przy korzystaniu z serwisu niezależnie od tego z jakich przyczyn nastąpią.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klienci korzystający z serwisu pozostają anonimowi, a informacje wynikające z ogólnych zasad działania połączeń teleinformatycznych zawarte w logach systemowych serwera hostingowego (np. adres ip, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu itp.) są wykorzystywane na bieżąco jedynie w celach związanych z administracją serwera. Informacje te nie są archiwizowane, przetwarzane ani rozpowszechniane.

Serwis B2STUDIO nie wymaga rejestracji dla pełnej funkcjonalności. Użytkownik serwisu przestaje być anonimowy w momencie wysłania zapytania dotyczącego oferty. W celu umożliwienia dalszego kontaktu proszony jest o podanie podstawowych danych osobowych i numeru telefonu kontaktowego. Dane osobowe zebrane w ten sposób pozostają tylko i wyłącznie do dyspozycji przez B2STUDIO i nie są rozpowszechniane. Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę B2STUDIO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883).

POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonanie strony:
Agencja Interaktywna GREEN LEMON - greenlemon.pl


Autorami wykorzystanych zdjęć są m.in.:
Włodzimierz Płaneta, Witold Bolek, Michał Wilczak, Hanna Kiszka