STRUKTURA

Dla osiągnięcia wysokiej jakości oraz skuteczności pracy strukturę biura tworzą specjalistyczne działy:

Dział Administracji
Głównym zadaniem tego działu jest obsługa administracyjna, prowadzenie księgowości firmy, sporządzanie ofert oraz umów.
Biuro posiada również swojego administratora sieci komputerowej.

Dział Procedur
Jednostka ta zajmuje się monitorowaniem toczących się postępowań administracyjnych, doradztwem proceduralnym a także sporządzaniem harmonogramów zadań projektowych i nadzorem nad ich realizacją.

Dział Koncepcyjno - Marketingowy
Dział ten zajmuje się sprawdzaniem rentowności terenu przeznaczonego pod inwestycję, sporządzaniem analiz chłonności terenu, profesjonalnych ofert sprzedaży nieruchomości a także przygotowywaniem wniosków o uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy, Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, koordynowaniem postępowań przy sporządzaniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Powstają tu projekty koncepcyjne, urbanistyczne i studialne w tym projekty konkursowe.
Dział ten odpowiada również za część marketingową firmy.

Dział Projektowy
Po zatwierdzeniu przez inwestora projektu koncepcyjnego inwestycji, zostaje opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Nadzór nad jego sporządzeniem sprawuje jeden z architektów prowadzących, do którego należy koordynowanie pracy zespołu architektów oraz branżystów, kontakt z inwestorem, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień w celu wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a także nadzory autorskie i techniczne.

Dział Detali i Technologii
Dział ten opracowuje na etapie projektu wykonawczego detale i szczegóły budowlane oraz nadzory podczas budowy. Zajmuje się też archiwizacją informacji technicznej oraz doradztwem dotyczącym technologii budowlanych, a w ramach tego również kontaktami z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami. To jest nasz wewnętrzny bank wiedzy technicznej.

Dział Sprawdzania Projektów
W tym dziale doświadczeni architekci na każdym etapie powstawania dokumentacji sprawdzają projekty pod względem zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, normami oraz wiedzą techniczną. Do tego działu należy również monitorowanie zmian przepisów prawa oraz opracowanie wewnętrznych procedur sporządzania projektów a także nadzór nad ich przestrzeganiem.

LUDZIE

Józef Białasik, Witold Bolek

Bardzińska Joanna, Biernacka Agnieszka, Bitka Otto, Bochnia Anna, Bochnia Mateusz, Boguszewicz Paweł, Buliński Roman,  Burek Michał, Ciechan Wojciech, Czaja Dagmara, Czekaj Dorota, Dubaj Dagmara, Duda Wiesław, Figura Aneta, Feluś Łukasz, Frączek Witold, Gostek Mirosława, Grzyb Paweł, Ignarski Artur, Jakubowska Katarzyna, Kaim Tomasz, Kawalec Wojciech, Kisielewicz Mariola, Kiszka Mariusz, Korpacka Agnieszka, Korpacki Mariusz, Kowalski Kamil, Kożusznik Krzysztof, Kóska Selena, Krawczyk Izabela, Krawczyk Rafał, Kutrzeba Wojciech, Lisiński Marek, Loch Piotr, Łanocha Antoni, Mamica Małgorzata, Markuszewski Adam, Matuszewski Rafał, Mikołajczyk-Kaleta Julita, Mitka Paweł, Mitulski Mariusz, Mostek Karolina, Mrózek Karolina, Mus-Nowak Angelika, Nawrot Damian, Niesyczyński Dawid, Niżankowski Paweł, Oleksik Rafał, Pańczyk Tomasz, Polańska Milena, Przybyłkiewicz Izabela, Ruda Łukasz, Skrzypek Krzysztof, Staniucha Agata, Stelmach Dorota, Ślusarczyk Jakub, Tokarz-Klimek Anna, Waleryś Barbara, Wcisło Piotr, Wicher Jakub, Wilk Patrycja.   

Zespół box 3